W tym obszarze znajduje się forum dyskusyjne, na którym pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mogą zamieszczać informacje związane z kształceniem na odległość.

Na wszystkie postawione pytania zostaną udzielone odpowiedzi.

Zapraszamy do zamieszczania swoich pytań, uwag i spostrzeżeń.