Kurs Marketing w sztuce dla Studentów kierunku Animacja Kultury