Przedmiot analizuje zasady projektowania wystawy w ujęciu historycznym oraz współczesnym.

Treści merytoryczne zawarte w programie zostały dobrane w taki sposób aby studenci mogli poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne, przyswoić podstawową wiedzę z zakresu wystawiennictwa. Zajęcia w formie konwersatoryjno-ćwiczeniowej podzielone zostały na poszczególne panele przekazujące wiedzę z zakresu: pracy koncepcyjnej nad projektem; planowania wstępnego wystawy; budżetowania projektu; organizacji wystawy: projektowanie, kwerendy, wypożyczenia, pakowanie i transport; montaż; otwarcie wystawy.
Pełen cykl zajęć stanowi kompendium wiedzy z zakresu przygotowania przedsięwzięcia jakim jest wystawa oraz zapoznanie studenta z historią rozwoju zjawiska organizacji wystaw instytucjonalnych i komercyjnych w Polsce, Europie, Świecie. Następnie zapoznanie uczestników zajęć  z problemami pojawiającymi się na każdym etapie projektu wystawienniczego, z którym studenci w późniejszym  życiu zawodowym animatora kultury mogą się zetknąć, pracując w, galeriach, , domach kultury czy w muzeach. Celem jest także zwrócenie uwagi na fakt, że wystawa (od momentu pracy koncepcyjnej do zwrócenia wypożyczonych obiektów właścicielom) jest zjawiskiem żywym, stale zmieniającym się i zależnym od wielu czynników zewnętrznych.


Treści merytoryczne zawarte w programie zostały dobrane w taki sposób aby studenci mogli poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne, przyswoić podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku dzieł sztuki. Zajęcia w formie konwersatoryjno-ćwiczeniowej podzielone zostały na poszczególne panele przekazujące wiedzę z zakresu obrotu dziełami sztuki – marketingu sztuki.

Pełen cykl zajęć stanowi kompendium wiedzy o rynku sztuki i jego specyfice w ujęciu marketingowym, poprzez zapoznanie studenta z historią rozwoju zjawiska obrotu dziełami sztuki w Polsce, Europie, Świecie oraz zapoznanie uczestników zajęć z problemami szczególnie rynku polskiego, z którym studenci w życiu zawodowym animatora kultury mogą się zetknąć, pracując w antykwariatach, galeriach, domach aukcyjnych, domach kultury czy w muzeach. Celem jest także zwrócenie uwagi na fakt, że rynek sztuki jest zjawiskiem żywym, stale zmieniającym się i zależnym od sytuacji ekonomicznej, mody czy krytyki.

Tym samym, podczas zajęć przedstawiona zostanie struktura, podmioty i organizacja rynku dzieł sztuki. Omówione będą rodzaje i cechy dzieł sztuki, czynniki wpływające na jego wartość i cenę, sposoby jego sprzedaży jako produktu. Studenci zapoznają się z typologią dzieł sztuki, czynnikami decydującymi o ich przynależności do kategorii i gatunków, z technikami malarskimi i graficznymi, sposobami identyfikacji, opisu i sygnowania dzieła sztuki, oraz ze zjawiskiem tworzenia replik i falsyfikatów.

Pełen wymiar zajęć stanowić będzie zatem kompendium wiedzy związanej z obrotem dziełami sztuki, która pozwoli studentowi na swobodne poruszanie się w świecie aukcyjnym, antykwarycznym, galeryjnym oraz kolekcjonerskim.