Kurs z przedmiotu Reżyseria dla studentów 2 roku Animacji Kultury (stacjonarne)


Kurs z przedmiotu Reżyseria dla studentów 2 roku Animacji Kultury (stacjonarne)

Kurs Techniki Filmowe dla studentów 2 roku Animacji Kultury (stacjonarne)