Celem kursu jest poznanie najważniejszych zagadnień dotyczących budowy i funkcji organicznych składników budulcowych i energetycznych oraz głównych szlaków metabolicznych zachodzących w organizmach. Uczestnikami kursu są studenci 3 roku 1 stopnia na kierunku chemia kryminalistyczna oraz chemia podstawowa i stosowana.