Kurs poświęcony jest szeroko pojętej tematyce zarządzania strategicznego. W trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z pojęciem zarządzania strategicznego, metody analizy oraz formułowania i wdrażania strategii.