Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy dotyczącej grzybów, jako organizmów heterotroficznych, pierwszorzędnych destruentów materii organicznej w przyrodzie, relacji grzybów z innymi organizmami, a także ich znaczenia w życiu człowieka oraz wykorzystania w procesach biotechnologicznych. Celem kursu jest także zapoznanie studentów z komercyjnymi zastosowaniami drożdży i grzybów strzępkowych w gospodarce w oparciu o biotechnologiczną produkcję przemysłową wybranych bioproduków. Kształtowanie zdolności samodzielnej organizacji własnego warsztatu naukowego oraz posługiwania się wiedzą metodologiczną o charakterze przedmiotowym i pragmatycznym.