Kurs z przedmiotu Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego prowadzony w formie konwersatoryjnej dla studentów 3 roku TiR_Organizacja i obsługa ruchu turystycznego.

Kurs z przedmiotu Finanse i ubezpieczenia w turystyce i rekreacji - wykłady i konwersatoria dla studentów turystyki i rekreacji 1 roku, 2 stopnia.

Kurs z przedmiotu Prawo i ubezpieczenia w turystyce i rekreacji (wykłady, konwersatoria) dla studentów 2 roku Turystyka i rekreacja, 1 stopień, stacjonarne.