Przedmiot: Genetyka z wprowadzeniem do diagnostyki genetycznej (B-BA.095)

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej, dotyczącej budowy i funkcjonowania genów i genomów, oraz mechanizmów związanych z dziedziczeniem.

Prowadzący: dr hab. Jerzy Wielbo, prof. UMCS

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku I stopnia specjalności Biologia Bioanalityka

Spotkania:  co drugi czwartek, godz. 14-17, od 04.03.2021

Rok akademicki: 2020/21, semestr letni


Przedmiot: Genetyka z wprowadzeniem do diagnostyki genetycznej (B-BA.095)

Rodzaj zajęć: wykład

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej, dotyczącej budowy i funkcjonowania genów i genomów, oraz mechanizmów związanych z dziedziczeniem.

Prowadzący: dr hab. Jerzy Wielbo, prof. UMCS

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku I stopnia specjalności Biologia Bioanalityka

Spotkania:  poniedziałek, godz. 10.00 - 12.00, od 01.03.2021

Rok akademicki: 2020/21, semestr letni