Grafika:
Graphics:

Michal Jarmoluk
Michael Jackson

Witamy w przestrzeni Wirtualnego Kampusu UMCS,
Welcome to Wirtualny Kampus Space

w której odbywają się wykłady ogólnouniwersyteckie w formule online
in which general university lectures conduct

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie
Registration to General University Lectures

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Więcej informacji na stronie:
Students which want to get ECTS points for General University Lectures, have to register in USOS  system. More information on the page:


Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie
Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie

UWAGA!
UWAGA!

Po zarejestrowaniu się na wykład ogólnouniwersytecki w systemie USOSweb student musi uzyskać dostęp do obszaru (kursu) na Wirtualnym Kampusie, w którym odbywa się wykład. W tym celu korzysta z opcji
Po zarejestrowaniu się na wykład ogólnouniwersytecki w systemie USOSweb student musi uzyskać dostęp do obszaru (kursu) na Wirtualnym Kampusie, w którym odbywa się wykład. W tym celu korzysta z opcji


Zapisywanie samodzielne
Zapisywanie samodzielne

” -
” -

szczegółowa instrukcja
szczegółowa instrukcja

.
.

Welcome to the Virtual Campus UMCS
Welcome to the Virtual Campus UMCS

for general university lectures in the online formula
for general university lectures in the online formula

Registration for general university lectures
Registration for general university lectures

Students who wish to receive ECTS credits for attending general university lectures must register for them in the USOSweb system. More information:
Students who wish to receive ECTS credits for attending general university lectures must register for them in the USOSweb system. More information:

Registration for general university lectures
Registration for general university lectures

CAUTION!
CAUTION!

After registration
After registration

for a general-university lecture in the USOSweb system, the student must get access the area (course) on the Virtual Campus where the lecture wil takes place.
for a general-university lecture in the USOSweb system, the student must get access the area (course) on the Virtual Campus where the lecture wil takes place.

The student must get access using the
The student must get access using the

"S
"S

elf-enrolment"
elf-enrolment"

option
option

-
-

detailed instructions
detailed instructions

.
.