Kurs Podstawy Percepcji Wizualnej dla studentów 1 roku grafiki, malarstwa, edukacji w zakresie sztuk plastycznych.

Kurs Podstawy Percepcji Wizualnej dla studentów 1 roku grafiki, malarstwa, edukacji w zakresie sztuk plastycznych.