Test z Podstaw prawa karnego

Test z Teorii kryminologicznych

Test z prawa wykroczeń - BW wykład kierunkowy

Zaliczenie z przedmiotu Podstawy prawa karnego dla grupy 1 i 2