Zaliczenie z przedmiotu Podstawy prawa karnego dla grupy 1 i 2