Kurs z Podstaw prawa karnego dla studentów i roku, niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne