zaliczenie 18 czerwca

zaliczenie grupa 3

Egzamin z Podstaw prawa karnego