Ćwiczenia, administracja III rok, studia stacjonarne i niestacjonarne.