W ramach tego kursu będą przeprowadzane egzaminy poprawkowe dla tych kierunków studiów, na których realizowane są przedmioty obejmujące problematykę ochrony praw człowieka.