Egzamin z przedmiotu Zastosowanie Informatyki w Chemii dla studentów:

  • I roku (I stopnia) Analityki Chemicznej
  • I roku (I stopnia) Chemii Kryminalistycznej.