Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznej i ekonometrycznej analizy danych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z programem R i możliwościami jego wykorzystania do statystycznej analizy danych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznej analizy danych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznej analizy danych

Celem kursu jest nauka zastosowania metod statystycznej analizy danych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznej analizy danych