Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznej analizy danych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznej analizy danych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznej analizy danych