Zaliczenia dla studentów 1 roku 2 stopnia Chemii kosmetyków i środków bioaktywnych z przedmiotu Immunologia człowieka - odporność człowieka a kosmetyki w roku akademickim 2020/2021 semestr letni. Katedra Wirusologii i Immunologii.

Podstawy kultur tkankowych LAB dla III roku I stopnia kierunku Biologia specjalność Bioanalityka w roku akademickim 2020/2021, semestr letni. Zajęcia laboratoryjne odbywające się w Katedrze Wirusologii i Immunologii.