Egzamin dla studentów 1 roku 2 stopnia Chemii kosmetyków i środków bioaktywnych z przedmiotu Immunologia człowieka - odporność człowieka a kosmetyki w roku akademickim 2021/2022 semestr letni. Katedra Wirusologii i Immunologii.