Kurs Podstawy diagnostyki onkologicznej prowadzony jest w formie wykładów i konwersatoriów dla 2 roku 2 stopnia kierunku Biologia, specjalność Bioanalityka.

Przedstawiony kurs zawiera końcowy test zaliczeniowy przedmiotu.

Ćwiczenia z przedmiotu Immunologia z elementami wirusologii. Kolokwia.