Kurs z przedmiotu Wstęp do rachunkowości dla kierunku PB, studia stacjonarne

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych, m. in. w zakresie identyfikacji, rejestrowania i przetwarzania operacji gospodarczych oraz sprawozdawczości finansowej.

Podczas laboratoriów następuje praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy dotyczącej zasad ewidencji konkretnych typów operacji gospodarczych oraz sporządzania podstawowych elementów sprawozdania finansowego.