Celem wykładów z przedmiotu Logistyka Zwrotna jest zapoznać studentów z zagadnieniami związanymi z Logistyką Zwrotną, miejscem logistyki zwrotnej w łańcuchu dostaw, w kształtowaniu strumieni zwrotnych oraz przedstawić podstawowe pojęcia dot. Recyklingu, Gospodarki Odpadami, Regeneracji, Transportu Zrównoważonego, Ekoprojektowania i in.