• Kurs z przedmiotu Pomoc psychologiczna w praktyce klinicznej dla studentów 4 roku psychologii, specjalność Psychologia kliniczna i neuropsychologia