Uwagi:

  • zaliczenie poprawkowe składa się z następujących typów pytań: prawda/fałsz (3 pytania), test jednokrotnego wyboru (4), test wielokrotnego wyboru (3), dokończenie zdań (3), krótkie pytania opisowe (3), jedno pytanie praktyczne (również krótkie),
  • zaliczenie jest tak skonstruowane, że nie można wracać do poprzednich pytań (!),
  • pytania są losowane z bazy pytań, więc może się zdarzyć, że ktoś dostanie podobne pytania (ale nie identyczne),
  • system automatycznie zapisuje pytania, więc nie powinno być żadnych problemów, gdyby skończył się czas w trakcie odpowiedzi na jakieś pytanie,
  • gdyby były jakieś problemy (np. z wyświetlaniem pytań), to proszę o kontakt tel. 603933126.

  • Zaliczenie poprawkowe składać się będzie z następujących typów pytań: prawda/fałsz (3 pytania), test jednokrotnego wyboru (3), test wielokrotnego wyboru (2), dokończenie zdań - wpisanie definicji (2), krótkie pytania opisowe (4), jedno pytanie praktyczne (również krótkie) - taka będzie kolejność wyświetlania tych pytań.
  • Zaliczenia będą tak skonstruowane, że nie można będzie wracać do poprzednich pytań, ale na jednej stronie wyświetlą się wszystkie pytania z danej kategorii, np. test jednokrotnego wyboru. 
  • Pytania są losowane z bazy pytań, więc może się zdarzyć, że ktoś dostanie podobne pytania (ale nie identyczne).
  • System automatycznie zapisuje pytania, więc nie powinno być żadnych problemów, gdyby skończył się czas w trakcie odpowiedzi na jakieś pytanie.
  • Gdyby były jakieś problemy (np. z wyświetlaniem pytań), to proszę o kontakt tel. 603933126.