Wykład z przedmiotu Marketing usług logistycznych i zarządzanie produktem, st. niestacjonarne.

Wykłady z Marketingu usług logistycznych i zarządzanie produktem dla studiów stacjonarnych.

Wykłady i ćwiczenia z Podstaw marketingu, realizowane na Stosunkach międzynarodowych na spec. Międzynarodowy marketing terytorialny.

Wykład z Systemu identyfikacji wizualnej na specjalności Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej.

Wykład z Merchandisingu i zarządzania kategorią produktów na specjalności Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej.

Materiały teoretyczne i zadania praktyczne z ćwiczeń z Badań marketingowych I

Seminarium magisterskie dla I roku studiów stacjonarnych.

Seminarium licencjackie dla III roku studiów stacjonarnych.

Seminarium magisterskie dla II roku studiów niestacjonarnych.