Celem kursu jest zapoznanie studentów z istotą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz przedstawienie wybranych, współczesnych koncepcji z tego obszaru.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z istotą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz przedstawienie wybranych, współczesnych koncepcji z tego obszaru.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z pojęciem kapitału intelektualnego w odniesieniu do organizacji oraz państwa, a także przedstawienie procesu zarządzania kapitałem intelektualnym, w tym wybranych modeli i metod z tego zakresu.