Celem kursu jest pozyskanie wiedzy teoretycznej na temat mikrobiologii a także zapoznanie studentów z podstawami praktyki laboratoryjnej w bakteriologii. Absolwent, w trakcie kursu będzie miał możliwość zmierzenia się z podstawowymi technikami pracy mikrobiologicznej, polegającymi na: sporządzaniu preparatów mikroskopowych, hodowli i izolacji mikroorganizmów, badaniu cech metabolizmu drobnoustrojów oraz wpływu na nie czynników środowiskowych.

Celem kursu jest pozyskanie wiedzy teoretycznej na temat mikrobiologii a także zapoznanie studentów z podstawami praktyki laboratoryjnej w bakteriologii. Absolwent, w trakcie kursu będzie miał możliwość zmierzenia się z podstawowymi technikami pracy mikrobiologicznej, polegającymi na: sporządzaniu preparatów mikroskopowych, hodowli i izolacji mikroorganizmów, badaniu cech metabolizmu drobnoustrojów oraz wpływu na nie czynników środowiskowych.

Celem pierwszej części kursu genetyki na poziomie rozszerzonym, jest zapoznanie studenta z podstawami genetyki klasycznej oraz genetyki medycznej. Laboratorium obejmuje zaznajomienie z wiedzą i umiejętnościami  w zakresie:

1.) Budowy DNA, przepływu informacji genetycznej, podziału materiału genetycznego komórek eukariotycznych, replikacji, podstawowych pojęć i praw z zakresu genetyki klasycznej;

2.) Organizacji genomu w komórkach eukariotycznych, elementów cytogenetyki, zaburzeń podziałów komórkowych i mutacji chromosomowych oraz zespołów chromosomowych;

3). Mechanizmów determinacji płci, dziedziczenia cech sprzężonych oraz związanych z płcią, sposobów konstrukcji oraz interpretacji rodowodów.

Celem kursu jest pozyskanie wiedzy teoretycznej na temat mikrobiologii a także zapoznanie studentów z podstawami praktyki laboratoryjnej w bakteriologii. Absolwent, w trakcie kursu będzie miał możliwość zmierzenia się z podstawowymi technikami pracy mikrobiologicznej, polegającymi na: sporządzaniu preparatów mikroskopowych, hodowli i izolacji mikroorganizmów, badaniu cech metabolizmu drobnoustrojów oraz wpływu na nie czynników środowiskowych.