Na zajęciach laboratoryjnych studenci badają aktywność biologiczną różnych środowisk. Poznają techniki pobierania i przygotowania prób środowiskowych do badań mikrobiologicznych i biochemicznych, oznaczają różnymi metodami ogólną liczebność bakterii i grzybów oraz liczebności różnych grup fizjologicznych mikroorganizmów, określają aktywność enzymatyczną prób pobranych ze środowisk, identyfikują i oznaczają stężenie produktów mikrobiologicznych przemian powstających w wybranych etapach krążenia pierwiastków w wybranych środowiskach.