Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesami obróbki poprodukcyjnej (downstream processing). Downstream processing są to procesy jednostkowej obejmujące obróbkę biomasy otrzymanej w procesach fermentacyjnych oraz płynów pofermentacyjnych w celu uzyskania pożądanych bioproduktów. Procesy te obejmują szereg metod związanych z wydzieleniem, oczyszczeniem i utrwaleniem bioproduktów.