Na tym kursie znajdują się testy egzaminacyjne z przedmiotu Prawne aspekty ochrony ludności i obrony cywilnej

- kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne I r. II stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne)