Kurs przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych dla kierunku Zarządzanie Transportem, Logistyką i Spedycją. Realizowany zgodnie z planem zajęć dostępnym na stronie Wydziału UMCS.

Pozdrawiam.

Mariusz Szabała

Kurs przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania transportem, spedycją i logistyka. Termin przeprowadzenia zajęć zgodnie z planem udostępnionym na stronie Wydziału.

Pozdrawiam.

Mariusz Szabała

Kurs przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych dla kierunku Zarządzanie Transportem i Spedycją. Realizowany zgodnie z planem zajęć dostępnym na stronie Wydziału UMCS.

Pozdrawiam.

Mariusz Szabała