Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą samodzielnego poznawania najważniejszych elementów budowy roślin (morfologicznych i anatomicznych), identyfikacji gatunków z wybranych grup taksonomicznych, znajomości wytwarzanych organów, ich klasyfikacji i modyfikacji (kwiaty, owoce, korzenie, łodygi, liście), a także rozpoznawania  struktur tworzących się w relacjach roślin z innymi organizmami (bakterioryza, mykoryza).

Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą samodzielnego poznawania najważniejszych elementów budowy roślin (morfologicznych i anatomicznych), identyfikacji gatunków z wybranych grup taksonomicznych, znajomości wytwarzanych organów, ich klasyfikacji i modyfikacji (kwiaty, owoce, korzenie, łodygi, liście), a także rozpoznawania  struktur tworzących się w relacjach roślin z innymi organizmami (bakterioryza, mykoryza).

Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą samodzielnego poznawania najważniejszych elementów budowy roślin (morfologicznych i anatomicznych), identyfikacji gatunków z wybranych grup taksonomicznych, znajomości wytwarzanych organów, ich klasyfikacji i modyfikacji (kwiaty, owoce, korzenie, łodygi, liście), a także rozpoznawania  struktur tworzących się w relacjach roślin z innymi organizmami (bakterioryza, mykoryza).