Podyplomowe Studia Ekonomiczne - Rachunkowość - Edycja 2019/2020.

Celem kursu jest udostępnianie materiałów dydaktycznych i literatury dla grupy seminaryjnej; konsultacje w ramach prowadzonego seminarium podyplomowego

Przedmiot: Zaawansowana rachunkowość finansowa;   Kierunek: Finanse i rachunkowość;  Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji;  Stopień i rok studiów: I stopień, III rok

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej specjalistycznych zagadnień rachunkowości przedsiębiorstw

Zaawansowana rachunkowość finansowa_Finanse i Rachunkowość_3 rok_1stopień_2019/2020_lato

Celem kursu jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach gospodarczych

Dla studentów 3 roku na kierunku: Finanse i Rachunkowość, specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji