Celem kursu jest zdobycie wiedzy na tematy:

- konstrukcji konspektu i scenariusza zajęć wychowawczych,

- tematyki, metod, celów i form stosowanych w "praktycznej resocjalizacji",

- dynamiki, dylematów i uwarunkowań procesu resocjalizacji przez sport,

- motywacji i kierowania motywacją do działania,

- technik pomocnych zmianie zachowania (ZZ), racjonalizowania zachowania (RZ),

- umiejętność tworzenia programu autorskiego (PA).