Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku II stopnia kierunku praca socjalna, studia niestacjonarne, rok akad.2021/2022, s. letni

Celem  nauczania jest kształtowanie kompetencji studenta w zakresie  realizacji świadczeń kompleksowej opieki geriatrycznej,  zgodnie z potrzebami seniora,  we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym oraz  zachęcenie do pracy z osobą starszą


Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku I stopnia kierunku praca socjalna, studia stacjonarne, rok akad.2021/2022, s.letni

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności studenta w zakresie rozpoznawania zagrożeń i skutków zdrowotnych środowiskowych czynników ryzyka  (biologicznych, psychospołecznych, chemicznych, fizycznych) dla jednostki i grup oraz promowania zdrowego stylu życia

 

Celem  nauczania jest kształtowanie kompetencji studenta w zakresie  realizacji świadczeń kompleksowej opieki geriatrycznej,  zgodnie z potrzebami seniora,  we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym oraz  zachęcenie do pracy z osobą starszą

Celem  nauczania jest kształtowanie kompetencji studenta w zakresie  realizacji świadczeń kompleksowej opieki geriatrycznej,  zgodnie z potrzebami seniora,  we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym oraz  zachęcenie do pracy z osobą starszą

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności studenta w zakresie rozpoznawania zagrożeń i skutków zdrowotnych środowiskowych czynników ryzyka  (biologicznych, psychospołecznych, chemicznych, fizycznych) dla jednostki i grup oraz promowania zdrowego stylu życia

Celem  nauczania jest kształtowanie kompetencji studenta w zakresie  realizacji świadczeń kompleksowej opieki geriatrycznej,  zgodnie z potrzebami seniora,  we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym oraz  zachęcenie do pracy z osobą starszą


Celem  nauczania jest kształtowanie kompetencji studenta w zakresie  realizacji świadczeń kompleksowej opieki geriatrycznej,  zgodnie z potrzebami seniora,  we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym oraz  zachęcenie do pracy z osobą starszą


Celem kursu jest rozwijanie umiejętności studenta w zakresie rozpoznawania zagrożeń i skutków zdrowotnych środowiskowych czynników ryzyka  (biologicznych, psychospołecznych, chemicznych, fizycznych) dla jednostki i grup oraz promowania zdrowego stylu życia

Studenci 3 roku na kierunku Praca socjalna

2019/20 lato