Wykłady i konwersatoria dla I Roku Studiów II stopnia Turystyka i Rekreacja spec. Zarządzanie w Hotelarstwie 

Konwersatorium do wykładu Współpraca z Rynkiem Turystycznym. Studenci zapoznają się z praktycznymi działaniami mającymi na celu uatrakcyjnić ofertę Hotelu. 

Kurs jest kontynuacją działań praktycznych pracy w hotelu. Tym razem studenci dowiedzą się głównych zadaniach działu sprzedaży o ich celach i o konieczności tworzenia struktur sprzedażowych, zależnych od typu i wielkości obiektu. Zakończeniem kursu jest ćwiczenie.   

Zapoznanie się z danymi statystycznymi dotyczącymi rynku hotelarskiego w Polsce w roku 2018 r. Analiza pozwala wskazać trendy powstawania nowych obiektów jak również cele podróży w Polsce. Dane pozwalają ocenić, w którym regionie Polski dominuje konkretny segment klientów korzystających z hoteli. Dane pochodzą z publikacji "Rynek hotelarski w Polsce w 2018 r" Wydawnictwo BROG B2B Sp. z o.o.