Kurs ma za zadanie przedstawienie i wyjaśnienie pojęcia przestępstw karuzelowych. Na wstępie tematyką zajęć będzie wprowadzenie do źródeł prawa. Kolejno omówione zostaną zagadnienia - informacje wprowadzające do kodeksu karnego skarbowego ( przestępstwa i wykroczenia skarbowe, system kar, budowa przepisów). Wskazane zostaną również odmienności od kodeksu karnego. Kolejny blok stanowić będą zagadnienia związane z: definicją karuzeli podatkowej, uczestnicy karuzeli podatkowej oraz ich rola w działalności przestępczej. Trzeci blok będzie dotyczył tematyki związanej ze skutkami prawno - karnymi wystawiania pustych faktur, charakterystyka przestępstw związanych z przestępczością podatkową w tym (przestępstwo firmanctwa). Oszustwa podatkowe i konsekwencje związane z odpowiedzialnością karną, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Odpowiedzialność karna za nienależny zwrot podatku VAT. Ostatnia cześć będzie dotyczyła zasad prowadzenia postępowania dowodowego, oceny wiarygodności kontrahenta. Omówione zostanie również bieżące orzecznictwo.

Grupa docelowa: Studenci I roku prawa- niestacjonarnych studiów prawniczych.

Rok akademicki 2019/2020