Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu rynku kapitałowego a w szczególności zapoznanie go z instytucjami na nim występującymi.