Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii społecznej oraz szerokiej wiedzy praktycznej na przykładzie utworzonej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej na osiedlu bloków socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej w Lublinie.

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii społecznej oraz szerokiej wiedzy praktycznej na przykładzie utworzonej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej na osiedlu bloków socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej w Lublinie. Ekonomia społeczna jest skuteczną odpowiedzią na problemy społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej w Lublinie.

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii społecznej oraz szerokiej wiedzy praktycznej na przykładzie utworzonej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej na osiedlu bloków socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej w Lublinie. Ekonomia społeczna jest skuteczną odpowiedzią na problemy społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej w Lublinie.

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii społecznej oraz szerokiej wiedzy praktycznej na przykładzie utworzonej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej na osiedlu bloków socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej w Lublinie.