Kurs dla studentów kierunku praca socjalna - studia stacjonarne. Celem kursu jest poznanie metod pracy socjalnej w ujęciu praktycznym oraz przygotowanie do praktyki pracy socjalnej z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

Tematyka szczegółowa zajęć CA:

 1. Prezentacja trzech klasycznych metod pracy socjalnej (metody indywidualnego przypadku, metody grupowej i metody środowiskowej) z zastosowaniem schematów metodycznego działania w ramach każdej z metod.
 2. Analiza podejścia do pracy socjalnej w ujęciu klasycznym – schemat metodycznego działania nakierowanego na leczenie dolegliwości społecznych (schemat medyczny) i współczesnym – elementy empowermentu w pracy socjalnej.
 3. Podobieństwa i różnice w świadczeniu pracy socjalnej w ujęciu klasycznym oraz współczesnym, analiza podejść na podstawie studium przypadków.
 4. Główne założenia współczesnej pracy socjalnej.
 5. Systemy i podsystemy wsparcia w obszarze pracy socjalnej (naturalne, wewnętrzne, zewnętrzne, lokalne, środowiskowe) - sieć podmiotów świadczących usługi wspierające działania pracownika socjalnego z osobą, rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym.
 6. Standaryzacja pracy socjalnej. Przykłady wypracowanych standardów.
 7. Narzędzia pracy socjalnej klasyczne  (wywiad rodzinny środowiskowy) oraz narzędzia  w ramach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (kontrakt socjalny, umowa współpracy, plan działania).
 8. Ewaluacja pracy socjalnej jako element wzmocnienia pracownika socjalnego.

Zaliczenie - test pisemny

Lektura

 1. Bąkiewicz M., Grewiński M Praca socjalna w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009.
 2. Robertis D.C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa 1999.
 3. Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe, Warszawa 1998
 4. Sobolewski A., Krzewicka R., Och G., Olszowska-Urban J., Piekutowski J., Podławiak G., T. Sobolewski, (2007) Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rzecz rynku pracy, Warszawa: ZWP MPiPS.
 5. Szczepkowski J. Praca socjalna - podejście skontrowane na rozwiązaniach, Akapit Toruń, 2010
 6. Wódz.K. Postępowanie metodyczne z grupami i społecznościami, Wyd.Śląsk,1998


Kurs zawiera treści, których celem jest zapoznanie studentów z procesem metodycznego działania w ramach pracy socjalnej prowadzonej metodą indywidualnego przypadku, metodą grupową i metodą środowiskową. W ramach kursu przedstawiony jest także standard pracy socjalnej w aspekcie praktycznym.

Tematyka szczegółowa zajęć:

 1. Prezentacja trzech klasycznych metod pracy socjalnej (metody indywidualnego przypadku, metody grupowej i metody środowiskowej) z zastosowaniem schematów metodycznego działania w ramach każdej z metod.
 2. Analiza podejścia do pracy socjalnej w ujęciu klasycznym – schemat metodycznego działania nakierowanego na leczenie dolegliwości społecznych (schemat medyczny) i współczesnym – elementy empowermentu w pracy socjalnej.
 3. Podobieństwa i różnice w świadczeniu pracy socjalnej w ujęciu klasycznym oraz współczesnym, analiza podejść na podstawie studium przypadków.
 4. Główne założenia współczesnej pracy socjalnej  w tym: podejście ekologiczne, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, podejście systemowe - dwa konteksty analizy -  rodzina jako system, role, więzi i wsparcie w rodzinie oraz  środowisko jako system wsparcia.
 5. Systemy i podsystemy wsparcia w obszarze pracy socjalnej (naturalne, wewnętrzne, zewnętrzne, lokalne, środowiskowe) - sieć podmiotów świadczących usługi wspierające działania pracownika socjalnego z osobą, rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym.
 6. Dążenie do standaryzacji pracy socjalnej. Przykłady wypracowanych standardów.
 7. Narzędzia pracy socjalnej klasyczne  (wywiad rodzinny środowiskowy) oraz narzędzia  w ramach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (kontrakt socjalny, umowa współpracy, plan działania).
 8. Ewaluacja pracy socjalnej jako element wzmocnienia pracownika socjalnego.

Lektura obowiązkowa:

 1. Bąkiewicz M., Grewiński M Praca socjalna w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009.
 2. Robertis D.C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa 1999.
 3. Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe, Warszawa 1998
 4. Sobolewski A., Krzewicka R., Och G., Olszowska-Urban J., Piekutowski J., Podławiak G., T. Sobolewski, (2007) Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rzecz rynku pracy, Warszawa: ZWP MPiPS.
 5. Szczepkowski J. Praca socjalna - podejście skontrowane na rozwiązaniach, Akapit Toruń, 2010
 6. Wódz.K. Postępowanie metodyczne z grupami i społecznościami, Wyd.Śląsk,1998


Informacje ogólne:

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku "Praca socjalna", I stopień, III rok, studia stacjonarne.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat metod i instrumentów wsparcia społecznego,  oraz pokazanie aktualnych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych kształtujących ramy działań pracownika socjalnego w środowisku lokalnym.

Harmonogram kursu:

zajęcia bezpośrednie - 13.10.2020 r. - wprowadzenie do tematyki organizowania społeczności lokalnej

zajęcia do odrobienia - 20.10.2020 r oraz 27.10.2020 r (termin zostanie podany w formie wiadomości elektronicznej).

zajęcia zdalne - 3.11.2020 r., 10.11.2020 r.,17.11.2020 r.,24.11.2020 r.,1.12.2020 r.,8.12.2020 r.,15.12.2020 r., 22.12.2020 r.,5.01.2021 r.,12.01.2021 r.,19.01.2020r.,26.01.2021 r-zajęcia ostatnie +zaliczenie.

Prowadzący - mgr Anna Kłos - praktyk, metodyk i superwizor pracy socjalnej.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesem metodycznego działania w ramach pracy socjalnej prowadzonej metodą indywidualnego przypadku. metodą grupową i metodą środowiskową. W ramach kursu przedstawiony jest także standard pracy socjalnej w aspekcie praktycznym.

Kurs adresowany jest do studentów I roku na kierunku:praca socjalna, sem.letni 2019/2020.

Kurs z przedmiotu Metodyka pracy socjalnej - ćwiczenia, przeznaczony jest dla studentów I roku, II st., kierunku praca socjalna studia niestacjonarne.