Informacje ogólne:

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku "Praca socjalna", I stopień, III rok, studia stacjonarne.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat metod i instrumentów wsparcia społecznego,  oraz pokazanie aktualnych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych kształtujących ramy działań pracownika socjalnego w środowisku lokalnym.

Harmonogram kursu:

zajęcia bezpośrednie - 13.10.2020 r. - wprowadzenie do tematyki organizowania społeczności lokalnej

zajęcia do odrobienia - 20.10.2020 r oraz 27.10.2020 r (termin zostanie podany w formie wiadomości elektronicznej).

zajęcia zdalne - 3.11.2020 r., 10.11.2020 r.,17.11.2020 r.,24.11.2020 r.,1.12.2020 r.,8.12.2020 r.,15.12.2020 r., 22.12.2020 r.,5.01.2021 r.,12.01.2021 r.,19.01.2020r.,26.01.2021 r-zajęcia ostatnie +zaliczenie.

Prowadzący - mgr Anna Kłos - praktyk, metodyk i superwizor pracy socjalnej.