Kurs z przedmiotu język migowy i metodyka nauczania dla studentów 3 roku pedagogiki specjalnej (studia stacjonarne).


Kurs z przedmiotu język migowy dla studentów III roku pedagogiki specjalnej studia stacjonarne.

Kurs z przedmiotu Kształcenie w drugim etapie edukacji uczniów z niepełnosprawnością słuchową dla studentów trzeciego roku pedagogiki specjalnej, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, studia stacjonarne.

Kurs z przedmiotu język migowy dla studentów 3. roku pedagogiki specjalnej (studia stacjonarne).
Kurs z przedmiotu wczesna edukacja dzieci z niepełnosprawnością słuchową dla studentów 2. roku pedagogiki specjalnej, studia stacjonarne.