W ramach laboratorium student zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie różnych sposobów wychowywania dziecka. Podstawą teoretyczną zajęć są następujące teorie wychowania: wychowanie w nurcie humanistycznym, rodzicielstwo bliskości, „koncepcja” A. Faber i E. Mazlish czyli przekonanie o podmiotowości dziecka i interakcyjności procesu wychowania.

W ramach laboratorium student zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie różnych sposobów wychowywania dziecka. Podstawą teoretyczną zajęć są następujące teorie wychowania: wychowanie w nurcie humanistycznym, rodzicielstwo bliskości, „koncepcja” A. Faber i E. Mazlish czyli przekonanie o podmiotowości dziecka i interakcyjności procesu wychowania.