Materiały do ćwiczeń terenowych dla studentów I roku geografii I stopnia.

E-kurs stanowi część fakultetu "Skaning TLS i tachimetria laserowa" dla studentów kierunku geoinformatyka

Semestr letni, rok akad. 2020/2021

Materiały dla studentów z organizacji pracy oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Wykłady i ćwiczenia z dr hab. Przemysławem Mroczkiem  z "Analiz przestrzennych i czasowych". Materiały dla studentów I r. II st. kierunku geoinformatyka.

Materiały do wykładów i laboratoriów dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna (1 rok, 1 stopień) w roku akademickim 2020/2021.

Materiały do wykładów dla studentów następujących kierunków:

  • Geografia - 1 rok, 1 stopień
  • Geoinformatyka - 1 rok, 1 stopień
  • Turystyka i rekreacja - 1 rok, 1 stopień