Materiały do ćwiczeń terenowych dla studentów geografii I r. I st.

Materiały dla studentów z organizacji pracy oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Wykłady i ćwiczenia z dr hab. Przemysławem Mroczkiem  z "Analiz przestrzennych i czasowych". Materiały dla studentów I r. II st. kierunku geoinformatyka.

Materiały do wykładów z "Systemu ekologicznego miasta" geologii i geomorfologii

Materiały do wykładów i laboratoriów dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna (1 rok, 1 stopień) w roku akademickim 2020/2021.