Celem kursu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z obszaru PR -  m.in. z zakresu budowania stategii PR, nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, postępowania w sytuacjach kryzysowych i działań związanych z kształtowaniem wizerunku.