Celem kursu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z obszaru PR -  m.in. z zakresu budowania strategii PR, nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, postępowania w sytuacjach kryzysowych, e-PR, działań związanych z kształtowaniem wizerunku oraz wykorzystania AI w branży PR.


Zajęcia dla Studentów ze specjalności: MedialnaCelem kursu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z obszaru PR -  m.in. z zakresu budowania strategii PR, nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, postępowania w sytuacjach kryzysowych, e-PR, działań związanych z kształtowaniem wizerunku oraz wykorzystania AI w branży PR.


Zajęcia dla Studentów ze specjalności: Marketing Medialny