Celem kursu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z obszaru PR -  m.in. z zakresu budowania stategii PR, nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, postępowania w sytuacjach kryzysowych i działań związanych z kształtowaniem wizerunku.


Zajęcia dla Studentów ze specjalności: Marketing Medialny


Celem kursu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z obszaru PR -  m.in. z zakresu budowania stategii PR, nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, postępowania w sytuacjach kryzysowych i działań związanych z kształtowaniem wizerunku.


Zajęcia dla Studentów ze specjalności: Medialna


Celem zajęć jest przekazanie i  usystematyzowanie wiedzy z dziedziny reklamy -  m.in. z zakresu budowy przekazu reklamowego, mechanizmów perswazji w reklamie, warsztatu tworzenia rekalmy, a takze etycznych i prawnych uwarunkowań reklamy.

Dla Słuchaczy I semestru studiów podyplomowych: Public Relations i Marketing Medialny