Materiały dydaktyczne oraz zadania dla 2 roku Zarządzania 1 stopnia st. stacjonarnych