Zdobycie wiedzy dotyczącej etiologii, właściwych metod badania, systemów klasyfikacji,

rozpoznania różnicowego oraz profilaktyki wad postawy ciała.

Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych metod reedukacji posturalnej oraz

różnych form terapii wad postawy ciała.

Zdobycie umiejętności diagnostycznych w ocenie wad postawy umożliwiających

prowadzenie badań naukowych oraz na potrzeby praktyki fizjoterapeutycznej.