Materiały do kursu Migracje międzynarodowe ludności 

Materiały uzupełniające do przedmiotu "Konflikty współczesnego świata".


Materiały pomocnicze do wykładów z Geografii przemysłu i transportu

Materiały uzupełniające do ćwiczeń z przedmiotu Globalne problemy społeczno-ekonomiczne

International migrations assignments