Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką public relations i lobbingu jako ważnych elementów zarządzania organizacją. Słuchacze dowiedzą się o komunikacji organizacji z jej interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; zostaną zaprezentowane różne narzędzia public relations i lobbingu gospodarczego. Wiarygodny dialog z adresatami działań organizacji wymaga wiedzy o jej regułach, tak by służył budowaniu jej wartości; studenci dowiedzą się jak ów dialog prowadzić.