Przedmiot wprowadza studenta w teoretyczne i praktyczne zagadnienia precyzyjnych pomiarów za wykonywanych za pomocą urządzeń wykorzystujących światło laserowe (LiDAR), a także ich dalszego opracowania w postprocesingu. W trakcie zajęć student zapoznaje się z teorią i praktyką stacjonarnych i mobilnych pomiarów o dużej precyzji, zasadą działania urządzeń pomiarowych (naziemne skanery laserowe 3D), zasadami wykonywania pomiarów wielostanowiskowych oraz odpowiedniej lokalizacji stanowisk pomiarowych w terenie. W części praktycznej student zapozna się z procedurami pomiarów LiDAR, obsługą urządzeń, zasadami pracy w terenie. Efektem końcowym będzie opracowanie modelu 3D wskazanego terenu/obiektu.
Zakres tematyczny: 
- LiDAR i jego rodzaje: ALS -Lotnicze skanowanie laserowe; TLS -naziemne skanowanie laserowe
- Środowisko przyrodnicze/geograficzne: definicja, typologia, zakres badań
- Opracowanie danych LiDAR pod kątem badań środowiska przyrodniczego
- Operacje na chmurach punktów: import/eksport, przetwarzanie, rejestracja, unifikacja, kontrola jakości, klasyfikacja i reklasyfikacja
- Od chmury do modelu 3D
- Numeryczne modele wysokościowe i produkty pochodne ALS i TLS
- Przegląd funkcji przetwarzania danych LiDAR w darmowych aplikacjach przydatnych w badaniu środowiska przyrodniczego
- Wykorzystanie danych LiDAR w badaniach naukowych

Przedmiot wprowadza studenta w teoretyczne i praktyczne podstawy precyzyjnych pomiarów laserowych oraz modelowania 3D mierzonych obiektów w postprocesingu. W trakcie zajęć student zapoznaje się z teorią i praktyką stacjonarnych i mobilnych pomiarów o dużej precyzji, zasadą działania urządzeń pomiarowych (skanery laserowe 3D), zasadami wykonywania pomiarów wielostanowiskowych oraz odpowiedniej lokalizacji stanowisk pomiarowych w terenie. W części praktycznej student zapozna się z procedurami pomiarów LiDAR, obsługą urządzeń, zasadami pracy w terenie. Efektem końcowym będzie opracowanie modelu 3D wskazanego terenu/obiektu.

Przedmiot wprowadza studenta w teoretyczne i praktyczne zagadnienia precyzyjnych pomiarów za wykonywanych za pomocą urządzeń wykorzystujących światło laserowe (LiDAR), a także ich dalszego opracowania w postprocesingu. W trakcie zajęć student zapoznaje się z teorią i praktyką stacjonarnych i mobilnych pomiarów o dużej precyzji, zasadą działania urządzeń pomiarowych (naziemne skanery laserowe 3D), zasadami wykonywania pomiarów wielostanowiskowych oraz odpowiedniej lokalizacji stanowisk pomiarowych w terenie. W części praktycznej student zapozna się z procedurami pomiarów LiDAR, obsługą urządzeń, zasadami pracy w terenie. Efektem końcowym będzie opracowanie modelu 3D wskazanego terenu/obiektu.
Zakres tematyczny: 
- LiDAR i jego rodzaje: ALS -Lotnicze skanowanie laserowe; TLS -naziemne skanowanie laserowe
- Środowisko przyrodnicze/geograficzne: definicja, typologia, zakres badań
- Opracowanie danych LiDAR pod kątem badań środowiska przyrodniczego
- Operacje na chmurach punktów: import/eksport, przetwarzanie, rejestracja, unifikacja, kontrola jakości, klasyfikacja i reklasyfikacja
- Od chmury do modelu 3D
- Numeryczne modele wysokościowe i produkty pochodne ALS i TLS
- Przegląd funkcji przetwarzania danych LiDAR w darmowych aplikacjach przydatnych w badaniu środowiska przyrodniczego
- Wykorzystanie danych LiDAR w badaniach naukowych

Przedmiot wprowadza studenta w teoretyczne i praktyczne podstawy precyzyjnych pomiarów laserowych oraz modelowania 3D mierzonych obiektów w postprocesingu. W trakcie zajęć student zapoznaje się z teorią i praktyką stacjonarnych pomiarów LiDAR o dużej precyzji, zasadą działania urządzeń pomiarowych (skanery laserowe 3D), zasadami wykonywania pomiarów wielostanowiskowych oraz odpowiedniej lokalizacji stanowisk pomiarowych w terenie. W części praktycznej student zapozna się z procedurami pomiarów TLS, obsługą urządzeń, zasadami pracy w terenie. Efektem końcowym będzie opracowanie modelu 3D wskazanego terenu/obiektu.

Prowadzący:
dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS

Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

UMCS Lublin
al. Kraśnicka 2 D
20-718 Lublin

konsultacje: czwartek 10:00-11:00; pok. 210D lub on-line przez BigBlueButton [Kampus UMCS]

tel. 81 537 68 53