Celem kursu jest przedstawienie historii i współczesnych działań człowieka w przestrzeni wirtualnej, w aspekcie III i IV rewolucji przemysłowej.

Celem wykładu jest przedstawienie przemian gospodarczych w Polsce począwszy od transformacji ustrojowej a skończywszy na uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przemian politycznych i społecznych. 

Celem przedmiotu jest przedstawienie historii oraz charakteru współczesnego samorządu, jego roli, znaczenia a także struktury i finansów. Istotnym aspektem przedstawionym na kursie jest również partycypacja społeczna i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktualnych trendów w gospodarce światowej i analiza sytuacji gospodarczej współczenych mocarstw przy jednoczesnej analizie aspeków historycznych związanych z ich drogą do teraźniejszości. 

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktualnych trendów w gospodarce światowej i analiza sytuacji gospodarczej współczenych mocarstw przy jednoczesnej analizie aspeków historycznych związanych z ich drogą do teraźniejszości.