Celem kursu jest zpoznanie studentów z rodzajami ryzyka w działalności gospodarczej, ich identyfikacją także  poprzez rozwiązywanie konkretnych przykładów w oparciu o zaistniałe przypadki.

Prezentacja rodzajów możliwości minimalizowania ryzyka takich jak dywersyfikacja , ubezpieczenia itp.