Prezentacja grupy produktów bankowych z omówieniem ich parametrów, warunków pozyskiwania, przygotowywania niezbędnej dokumentacji i analiz przy składaniu wniosków do banku i optymalizacji doboru dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, 

Dopasowywanie produktów bankowych do wsparcia: działalności operacyjnej, współpracy z partnerami biznesowymi, działalności inwestycyjnej i innych przedsiewzięć rozwojowych lub  poprawiających efektywność działania przedsiębiorstwa.                  

Omówienie zobowiązań banku i podmiotu gospodarcegoi oraz ryzyk wnikających z zawartych umów na korzystanie z danego produktu.

 

Celem kursu jest zpoznanie studentów z rodzajami ryzyka w działalności gospodarczej, ich identyfikacją także  poprzez rozwiązywanie konkretnych przykładów w oparciu o zaistniałe przypadki.

Prezentacja rodzajów możliwości minimalizowania ryzyka takich jak dywersyfikacja , ubezpieczenia itp.