Konsultacje

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu systemów informacji o terenie, przede wszystkim Dyrektywy INSPIRE i jej wdrożenia na terenie Polski

Prowadzący: dr Piotr Bartmiński

Kurs przeznaczony jest dla studentów 2 roku II stopnia na kierunku: Gospodarka Przestrzenna

Rok akademicki: 2020/21lato

Godziny i miejsce konsultacji: wtorki godz. 12.00-13.30, Instytut Nauk o Ziemi, pokój nr. 212D